1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El Responsable de les dades i titular de la pàgina web https://bubaclub.com/ és GIMNÀS INDEPENDÈNCIA S.L.. (en endavant BADALONA FITNESS), societat mercantil amb domicili situat en C/Girona 35-37, Badalona 08915, amb CIF B58030156 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Telèfon +34 933 99 83 04

E mail: info@bubaclub.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

A BADALONA FITNESS tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licites o facilitar-te ofertes de serveis segons la sol·licitud que ens faci arribar, així com gestionar interna i externament les teves activitats com a soci, així com el compliment de les obligacions legals.

T’informem igualment, que per motius promocionals poden publicar-se, ena la nostra web o en xarxes socials fotografies o vídeos d’activitats realitzades dins del centre.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació i no ens sol·licitis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment en facilitar-nos les seves dades, així com l’existència d’una relació precontractual o contractual.

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Les dades que ens facilitis seran incorporats a una base de dades pertanyent a BADALONA FITNESS i no seran cedits a tercers. No obstant això, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

5. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BADALONA FITNESS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als

fins que van ser recollits.

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BADALONA FITNESS deixarà de tractar les dades, tret que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per a exercitar els seus drets, si us plau, dirigeixi’s a l’apartat Exerceix els teus Drets d’aquesta mateixa web

6. LEGISLACIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i altra normativa relacionada.

7. ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada al setembre de 2018